Edukacija

Priručnik za udomljavanje pasa i mačaka
Priručnik za buduće vlasnike kućnih ljubimaca “Ljubimac – DA ili NE”
Priručnik “Pas je stigao (a šta ćemo sad?)”
Priručnik “Usvojili smo macu (a šta ćemo sad?)”
Univerzalna deklaracija o pravima životinja